Saturday, January 12, 2008

Mycket bra i Vetlanda

Det tycks som om det gnälls för mycket, men det finns ju bra saker som händer i Vetlanda.

När vår befolkning får gehör för problem och när politiker och tjänstemän bryr sig om vardagsmänniskan i handling är det värt att uppmärksammas.

Bra av Anders Wilandsson som ger sig in i debatten om Nettos utseende och hur väl den ska smälta in i vår stads tänkta utformning på Bangårdsområdet. Risken är ju att det smälls upp en salig blandning av oharmoniska komplex som förfular möjligheten till en vacker stad vilken ska locka besökare och även få oss innevånare att känna oss hemma.

Det verkar som det är svårt att få gehör för att Netto skulle förläggas bortåt Bävern och Statoilområdet. Det är fortfarande svårt för äldre, handikappade och boende i den delen av staden att gör dagligvaruinköp. Marknadskrafterna är viktiga.

Sven-Åke Karlsson tycks ha jobbat bra för bevarande av Prästgårdsmiljön, så där blir det bostäder som väl ska smälta in och bevara vår hembyggd, samtidigt är det glädjande för hembygdsföreningen och Bruno Robeling som fått gehör för sina önskningar.

Björn Rydén och Per-Arne Berntsson ska ha all heder av att ha lyckats ta ner Gustav Svenssons målning på Statshotellet. Det var säkert jättesvårt och vi Vetlandabor är dem mycket tacksamma.

Nu gäller det att hitta en miljö där tavlan kan komma till sin rätt.
Kan man hoppas på en kulturbyggnad med bra scen för vår duktiga Vetlandarevy och i foajén hänger konstverket på Vetlanda med omnejd?

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home