Thursday, January 10, 2008

Kvalitetssäkra rättsväsendet

I allmänhetens ögon så kan vissa domar förefalla helt absurda.

Vi har mycket duktiga advokater och åklagare i Sverige men de är ju också människor och kan göra fel.

Ibland är skrivfelsnisse framme och kanske är det bara slarv att rubriceringarna inte blev rätt från föregående instans.

Har åklagaren ej överklagat eller den ny åklagaren inte sett felaktigheten så står nästa rättsinstans totalt hjälplösa att rätta till det följdfel som kanske leder till en friande dom som känns fullkomligt fel i ett rättssamhälle.

Tyvärr!

Därför anser jag att alla domar ska prövas som automatiskt nya i hovrätten även om åklagaren inte överklagat. Då kan hovrätten få en chans att rätta till eventuella fel.

Då har vi även fått en kvalitetssäkring av vårt rättssystem.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home