Sunday, December 23, 2007

Oansvarig tandvårdspolitik

Om utvecklingen fortsätter i samma spår som hittills kommer det att bli svårt att upprätthålla en god tandvård i alla delar av länet.

En viktig del är akuttandvården.

Privattandläkarna som finns representerade på de små orterna har länge försökt att etablera ett samarbete med landstingets folktandvård om en gemensam helgjour i hela länet.

Folktandvården får 1,3 miljoner vart år för akuttandvården från landstinget och de privata gör det på ren ideell basis med omtanke om de människor som bor på närliggande orter.

Bartoll som redan driver en centraliseringspolitik ställer sig helt avvisande till privattandläkarnas förslag om gemensamt samhällsansvar.

Hon garanteras ersättning från landstinget och nöjer sig med att lägga ner folktandvårdskliniker på de små orterna för att öka lönsamheten.

Där finns inget samhällsansvar för att landsbygden skall leva.

I § 5 Tandvårdslagen (1985:125) står det;

"Varje landsting skall erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget"

§ 8

" Landstinget skall planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård"

Landstinget har således det övergripande ansvaret för att du och jag skall få hjälp och känna oss trygga när tandvärken sätter in oavsett bostadsort i Jönköpings län.

Givetvis kommer vi privattandläkare fortsätta med att ta emot våra patienter med förtur vid akuta behov, men Bartoll tar på sig ett oerhört ansvar genom att avvisa våra strävanden till en ansvarsfull tandvårdspolitik.

Lars-Olof Reinfeldt
Vetlanda

0 Comments:

Post a Comment

<< Home