Thursday, December 13, 2007

Vetlandas Skolpolitik

Svar till Jack Andreén och i viss mån Göran Lindell

Ja du Jack, skolpolitiker har också ansvar.

Jag har med vilje låtit Hans Svensson klä skott för den drivna skolpolitiken för att se om berörda politikerna Peder André c, Mikael Peterson m och Nisse Norén s skulle vara rakryggiga nog att komma Hans till undsättning och förklara och försvara den politik som leder till nedläggning av skolor på vår landsbygd.

Att Peder såväl som husse inte tar initiativ till en aktiv och rakfram politik är förståeligt. Vi kan ju bara läsa Lindells svar till Sven-Olof Ljungqvist i dagens VP där han på något sätt ursäktar sig med raderna. " den fortgående utvecklingen tvingar fram förändringar som blir negativa för enskilda orter."

Detta andas en passivitet och handlingsförlamning som är så typisk för Centern. Ska man kalla sig landsbygdsparti så är det handling och inte mjäkiga undanflykter som gäller.

Filippa Reinfeldt slog an tonen till en ny vårdpolitik för nya moderaterna där det är innehållet och kvalitén som går i första rummet och inte alltid kravet på privatiseringar som ska vara gällande.

Det är enligt min mening människan som ska stå i centrum oavsett om det gäller skolor eller vård. Kan vi hitta lämpliga driftsformer som tillgodoser detta är det plus i kanten.

Du frågar också hur de nya moderaterna ser på skolpolitiken i Vetlanda och den frågan passar jag över till Mikael Peterson att stå upp för.

De gamla moderaterna körde i spåret tillsammans med centern vilket vi nu ser leder till nedläggningar i småorterna inte bara för skolor utan också för affärer och andra servicenäringar.

Min uppfattning i skolfrågan ligger fast och jag anser, att om Vetlanda som centralort ska utvecklas så kräver detta en levande bygd i alla delar i hela kommunen.Det hjälper inte med fina ord och utredningar.

Här krävs aktiv politik och handling men som jag hittills har lärt mig av kommunens politiska liv är det inte de handlingskraftiga och idérika som premieras. Detta kan vara ett hot mot husses makt.

Lars-Olof Reinfeldt
Nya Moderaterna

0 Comments:

Post a Comment

<< Home