Sunday, November 25, 2007

Lustgas - Miljö

Lustgasens klimatpåverkan är 310 ggr starkare än koldioxid.

Lustgasen är hundra ggr starkare växthusgas än koldioxid.

Landstinget använder 4305 kg lustgas årligen motsvarar utsläpp 1530 ton koldioxid.

Miljöpåverkan ligger närmare än vi tror.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home