Wednesday, October 31, 2007

Bartoll vill lägga ner FTV kliniker

Osolidarisk tandvårds politik

Landstinget har ett politiskt tandvårdsansvar för hela länet.
Det betyder att alla ska ha tillgång till bra och fungerande tandvård oavsett bostadsort. Detta gäller framför allt barn och ungdom.

Nu ser vi resultatet av en illa skött tandvårds politik där det är pengarna och inte solidariteten som råder över våra skattepengar.

De orter där konkurrensen kan få verka råder det inga problem med att folktandvården ställs mot den privata sektorn så länge som kostnaderna inte snedvrides av skattesubventioner.

Beräkningsgrunden för vad som är att anse som behandlings nödvändig karies har på senare tid ändrats så att barnens tänder verkar friskare än vad dom i själva verket är. Då är det lättare att få sätta längre revisionsperioder och låta endast tandhygienist eller sköterskor titta på barnen.

Tyvärr har de inte tandläkarekompetens och kan avgöra hur bettutvecklingen ter sig i framtiden. Detta kan på sikt göra att barnet får problem med snedställda tänder, huvudvärk eller funktionell tandlossning.

Allt är inte så enkelt som hål eller inte.

Vi kommer att ha en tickande tandvårdsbomb om inte landstinget ser upp.

Det är väl ingen som har emot att vi hjälper de utsatta orterna med stöd för att barntandvård, vårdcentraler och annan service bibehålls så vi får ett levande län i alla delar.

Jag tycker att Bartoll ska ta sitt förnuft tillfånga innan det är för sent.

Har hon önskemål om direktörsrollen med god ekonomi och bonusar där det inte existerar patienter utan kunder i ett system för vinstoptimering är hon i fel marknad.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home