Sunday, October 14, 2007

Är vår stad trygg?

I dagens Höglandsnytt står att läsa följande;


"Våldsam natt - storslagsmål i Vetlanda
Fredagskvällen och natten mot lördagen var mycket stökig i hela Jönköpings län – Höglandet ingalunda undantaget. Bland fick polisen ingripa i ett slagsmål på Torget i Vetlanda, där fem överförfriskade ”herrar” slogs för fullt."

En övervakningskamera på kommunhuset hade sett förloppet från början!

Det är väl meningen att alla människor oavsett ålder skall kunna vara ute dygnet runt och känna sig trygga. Förra helgen var också tragisk med två dödsfall.

Om inte ordningsmakt, socialen eller de styrande i kommunerna kan ta sitt ansvar så måste vi medborgare hitta lösningar inom de kanaler som står till förfogande.

Kommundelsråden är politisk tillsatta och det är allas våra skattemedel som vi skall använda för medborgarnas bästa.

Har vi tilltro till att kommunledningen klarar sin uppgift?

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home