Tuesday, October 09, 2007

Begränsad Demokrati

I VP står om den nya hemsidan att politikerna väljer debatt och ämne.

På Kommundelsrådens stormöte önskade politikerna att hjälpen till dessa skulle begränsas.
Kommundelsråden är ju folkets röst mot etablissemanget.

Inskränkningen av anslagstavlor i kommunen talar sitt tydliga språk.
Folket ska ha begränsad förmåga till kommunikation.

Vid Loiuse skandalen låste politikerna in sig i kommunhuset.

Var är vår Bengt Bratt?

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home