Tuesday, September 25, 2007

Kommuners socialutredningar

Jag har igår och idag suttit i Hovrätten och dömt i ett tvistemål om vårdnad och umgängesrätten.

Vad jag kan förstå så är inte Louise utredningen ensam om att vara snäv och ofullständig.

Det är troligen mer regel än undantag att våra barn i samhället har svårt för att få rättvisheten belyst så eventuella ingripanden från samhället kan minimeras.

Jag kan också förstå att avsaknad av umgänge med sina föräldrar kan ge svåra störningar i framtiden oavsett förälderns kondition.

Därmed sagt att samhället måste garantera barnets säkerhet utan att tveka där så behövs. Man får inte falla undan för eventuella hot eller av ren lättja ge sig in i händelsen.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home