Wednesday, September 12, 2007

KS ett antiklimax

Jag gick till Kommunstyrelsen i dag för att lyssna på tre intressanta punkter.

Först var det Tjuskulle.

Detta lades på den icke offentliga delen.
Enligt alla erfarenheter från broschyren från Börje Wilsborn angående OPP lösningar är offentlighets principen viktig för att projekt ska få medborgerlig förankring.

Sedan var det polisens information som i sig inte gav mycket konkret annat än att det fortsätter i givna spår oavsett lokala förankrings erfarenheter.
Det enda vettiga var Gunilla Hjelms fråga om övervakningskameror. Gunnar Lindelöv var nog inne på den linjen och ville att jag skulle ta kontakt med Åke Linnér i den frågan.

För övriga intresserade kan jag informera om att kontakt har tagits med Securitas. De åker gärna hit och informerar om tillämpligheten och de kommer tillsammans med Länstyrelsens representant när vi önskar. Vi kommer självfallet att kontakta eventuella andra leverantörer av detta med hänsyn till lagen om offentlig upphandling.

Sen kom dom till Louise-fallet och hur gör vi med Ola Götesson och Ingemar Sturesson.
Detta lades också till icke offentliga delen.

Det känns som ett fega ur och inte våga diskutera i öppenhet.

Ett Kommunstyrelsens antiklimax kändes det som. När ska någon våga visa stake?

Ett annat kommunalt ärende dök upp i tisdags.

Netto till det tänkta finare upprustning av Bangårdsområdet.

Jag ser det som olämpligt att förlägga Netto dit, dels p.g.a. att det blir för nära till både till Willys och Lidel, som är liknande affärskvalitéer och då skulle konkurrera ut varandra för markant.

Bättre vore att lägga Netto vid den obyggda tomten vid Bävern som Bostaden har option på. Detta skulle ge en bättre fördelning av dagligvaruhandeln och ge Netto ett bättre kundunderlag.
Detta skulle heller inte konkurrera med Helges goda kvalitet.

Bostaden kanske är intresserade att förhandla bort optionen för ett ännu bättre läge någon annanstans. Kanske med lite hjälp på traven.

Till sist en eloge till Tommy Bohman som tycks vakna till och förstå att det är den vanlige medborgaren i Vetlanda som skall mötas oavsett plats.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home