Thursday, September 06, 2007

Kommundelsråd 3 September

Protokoll fört vid möte med Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.

Tid: Måndagen den 3 september 2007 kl. 18.00 – 21.30.
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1.

Närvarande: Lars-Olof Reinfeldt, Anders Sturesson, Ann Rang, Sven Leek, Leif Jardbring, Harald Jonsson, Kjell Rangstig, Almuth Holmqvist samt närpolis Kenth Sundberg som inbjuden.

§ 1 Öppnande
Ordförande Lars-Olof Reinfeldt hälsade alla välkomna, särskilt Kenth Sundberg och öppnade mötet.

§ 2 Sekreterare, justerar
Till sekreterare valdes Leif Jardbring. Justerare Almuth Holmqvist och Lars-Olof Reinfeldt.

§ 3 Rapport från närpolisen

Kenth Sundberg informerade om sitt arbete som närpolis i Vetlanda. Han betonade vikten av att det finns fler poliser med lokalkännedom och att ha en god kontakt med ungdomar för att kunna lösa många brott. Ledamöterna fick ställa frågor.

Ett fåtal kriminella står för närmare 80% av brotten. Ska vi få effekt av polisens arbete gäller det att ligga på dessa individer hårt. Det visar sig i brottsstatistiken att, när de ”stora” sitter inne sjunker antalet brott betydligt.

Nuvarande poliser har en god kännedom vilka som är de stora busarna och närpolisen vet om ett tiotal langningsställen bara i Vetlanda men det saknas möjligheter till effektivt spaningsarbete så att straffen står i proportion till den brottsliga handlingen.

Enligt vår mening och vad vi hört från Kronobergs län är man mer lyhörd för de kunskaper som de lokala poliserna besitter. På så vis så skapas en engagerad anda som smittar av sig på kollegorna och resultaten visar sig. Polisens arbete måste anpassa sig till de förhållanden som råder på respektive ort. I Jönköpings län klaras endast vart tionde brott upp.

Många ungdomar mår dåligt i dag och de sätter för stor press på sig själva att lyckas i livet. Det är här som drogerna ger tillfredsställelse när man inte lyckas uppnå glitter, glamour och pengar.
Ska vi lyckas i det polisiära arbetet måste ett förtroende skapas mellan ungdomarna och de vuxna. Här har polisen en viktig roll. För många ungdomar finns det kanske inga vettiga vuxenkontakter.

Den absolut största källan till bråk och misshandels situationer i Vetlanda startar i korvkioskköerna efter det att inneställena har stängt. En enkel åtgärd vore att begränsa dessas öppettider och att deras försäljningsställen innefattas av kameraövervakat område.

Grannsamverkan är ytterligare en effektiv brottsförebyggande åtgärd. Flytta systemet ut från centrum skulle radikalt sänka busets närvaro i stadskärnan.

Hur ofta ser vi socialens medarbetare preventivt sätta sig på bänken hos missbrukarna och föra förhoppningsvis konstruktiva samtal?

Vi på höglandet betalar precis lika mycket skatt till polisens uppgifter, ändå visar statistik att antalet poliser i yttre tjänst är betydligt lägre på Höglandet än i Jönköping.

För att polisen skall göra ett gediget arbete krävs att socialen är tillgänglig dygnet runt. Så är det i Växjö och det är inte lämpligt att ta med små barn till polisstationen när föräldrarna slåss eller försöker begå självmord.

Här i Vetlanda är socialen inte ens öppen mitt på dagen.( Lunchstängt)

Det viktigaste för ordningen är att se till att utbudet är begränsat och det skall vara jobbigt att dricka.

Kommundelsrådet uttalade att polisen ska arbeta enligt Växjömodellen. För detta krävs fler poliser.

Kommundelsrådet vill att kommunstyrelsen påverkar polisledningen att fler poliser sänds till Vetlanda samt att arresten öppnas under helgerna. Det är inte meningen att polisen skall vara transportlakejer. Deras uppgift är att finnas till ute i samhället som en stödjande trygghetsresurs.

Ett önskemål är att parker och övriga områden planeras i samråd med närpolisen.

§ 4 Studieresa till Växjö

Leif Jardbring och Lars-Olof Reinfeldt rapporterade från en studieresa till Växjö där Växjömodellen studerades. Kommundelsrådet konstaterade att man saknar tillämpningen i Vetlanda.

§ 5 Övriga rapporter

Almuth Holmqvist har gjort ett gediget arbete och lämnar rapporten från Ungdomsforum för kopiering till samtliga ledamöter inför nästa möte. Ungdomars delaktighet i samhället är en av kärnfrågorna för framtiden.

§ 6 Tips från allmänheten

Kjell Rangstig påtalade vikten av att det blir väjningsplikt på Norrvägen när den nya bebyggelsen nu är påbörjad.

Kameraövervakning är önskvärd på en del platser. Polisen förordar i första hand torget, Utposten och tunneln mellan Storgatan och Delfinparkeringen.
Ungdomarna har meddelat Almuth att, de ser Utposten som den viktigaste övervakningsplatsen.

Leif Jardbring läste regler för uppsättande av övervakningskameror från Länsstyrelsen. Tillståndet kostar endast 700:- och kamerorna är en viktig del i preventiv brottsbekämpning.

Det har framkommit uppgifter om att det är svårt för handikappade och äldre att ta sig över det nya Delfintorget.

§ 7 Planändringar
Kommundelrådet har inget emot planändringarna vid Slättelund-Karlslund, Biltvätt och godisaffär vid Stens väg.

§ 8 Övrigt
Höghus diskuterades men någon gemensam uppfattning uttalades inte.

§ 9 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 12 november 2007 kl. 18.30. Om möjligt i samma lokal.
Då skall Gunnar Elmeke inbjudas. Lars-Olof Reinfeldt ansvarig.

§ 10 Avslutning

Ordförande Lars-Olof Reinfeldt tackade de närvarande och avslutade mötet.

Leif Jarbring sekreterare
Justeras Lars-Olof Reinfeldt Almuth Holmqvist

0 Comments:

Post a Comment

<< Home