Friday, August 24, 2007

Våldtäckt på miljön i Milletorp

En preliminäranalys och platsstudie av sagda område för uppförande av vindflöjor i vår småländska skog visar att, Vetlanda kommun och dess tjänstemän varken förstår konsekvenserna eller kan påtala några fördelar för Vetlandaborna.

Den drivande kraften är kortsiktig ekonomisk spekulation från en markägare och två bolag som som tjänar grova pengar på våran (kommunmedborgarnas) bekostnad.

Markägaren köper in skogsgårdar, skövlar skogen, anvisar plats för vindkraftverk som hyr plats per styck för ca: 100 000 kr per år. Det vill säga 1 mille per år för tio i ren hyresintäkt på skövlad skogsmark.

Företagen bygger med statliga subventioner, kammar hem vinster, drar vidare mot nya äventyr. Detta har ej givit några arbetstillfällen i Vetlanda, bara ytterligare sår i naturen och förstörda möjligheter att få hit människor utifrån, både turister och tänkta invandrare.

Betänk detta Miljö och Byggnämnd innan det är för sent. Råheten kan smitta av sig till fler tvivelaktiga markägare.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home