Thursday, August 02, 2007

Framtida kompetenta fritidspolitiker?

Hur ska vi i framtiden få engagerade och duktiga fritidspolitiker?

Allt in-läsande och kvällsarbete efter jobbet ger vid ett fullmäktigesammanträde 500:-.

Kan tyckas som en rimlig peng för ett par timmars närvaro och engagemang en vardagskväll i månaden.

Senast 20 Juni blev ett långt möte på nästan 5 timmar. Då drogs det av 51:- för fika. Magstarkt av kommunen att belöna fritidspolitikernas övertidsarbete med avdrag.

Samma förhållande om ansvar måste redas ut i tex. socialnämnden. Ska dåligt insatta fritidspolitiker kläda skott för välavlönade tjänstemännens beslutsfattning i specifika individärenden. Ska oavlönade politiker bedriva uppsökande kvalitetssäkringsarbete inne i förvaltningarnas hand-havanden? Leta om detta eller denna diarieförts.

Det är klart att vi måste reda ut den personliga rå-gången för varje fritidspolitikers ansvarsområde. Vi kan inte ha en diffus uppfattning vem som är personligt ansvarig för skeenden som personen ifråga inte fått eller haft tillgång till uppgifter.

Om politikerna har ansvar måste de också ha kurage att beordra tjänstemännen att återkoppla ärende hanteringen som är följden av politiskt fattade beslut.

Vetlanda har ett digert arbete framför sig att reda ut hela kommunens befattningsbeskrivning för politiker och tjänstemän.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home