Sunday, June 10, 2007

Ansvarsberedningen och Vetlanda

Ansvarsberedningens konsekvenser i Vetlanda

Vid genomgång av Ansvarsberedningens betänkande framföres förslag om att primärkommunerna skall få en tydligare och mer självständigare roll att styra.

Detta tycker jag är bra. Som det nu är så är kommunernas möjligheter att påverka kommunen i stort begränsad till 20%.

Med den senaste tidens händelser med Louise bland annat är det väl tveksamt vilka ledare vi har och vilket förtroende vi har för styret eller beslutsfattarna i Vetlanda.

Lindell har i alla fall förstått att vi måste kommunicera allmänheten utifrån den bild de känner från massmedia. Till Håkan Johanssons försvar tror jag att han menar att i Motala gjorde politikerna fuffens på berått mod och så har ju inte skett här i Vetlanda.

Här har inkompetensen och oförmågan att fatta adekvata beslut lyst igenom och som man säger; det hjälper inte att slå på en dum.

Lena Josefsson har visat att det brister i kommunikation, och ska Vetlanda ta sig ur detta bottenträsk är det dags att förstå, be om ursäkt och vidta stora “good will”- skapande åtgärder.

Ett öppet vänligt och framåt samhälle kräver offer för omvärlden som visar att människor är välkomna hit.

Att ha en ledare som premierar ja-nickande och svansviftning före initiativ och duglighet ger inte Vetlanda den behövliga stabilitet utåt som vår innevånare har nytta av.

Fri parkering för miljöbilar är i sig ett bra förslag men kräver administration och krångel.

Vad effektiviteten på tekniska ankommer så har jag hört att det försvunnit en hel del resurser på vansinnes-affärer. Från medborgarnas reaktioner till kommundelsrådet så verkar det vara den avdelning som har svårast att sköta sina åtaganden.

God svansviftning och rätt parti så vips har du en tillstyrkt motion, det kommer då rakt inte an på förmåga och visioner.

Det sker viktiga förhandlingar för Vetlandas del av kommande attraktionskraft som turist-dragande ort i Växjö. Så viktiga att vice kommunalrådet beslöt närvara där i stället för KS.

Vi behöver visionära ledare med handlingskraft och som tar beslut. Annars är vi illa ute om ansvarsberedningens förslag går igenom.

Tänk en kommun utan styre, då blir inte Louise fallet undantag utan regel.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home