Sunday, June 03, 2007

Vakna Lindell

Framtidens drivmedelsanläggning Norrby 3:1

Vetlanda kommun har inga synpunkter om hur drivmedelsanläggningen organiseras!

Lena Josefsson kommunikationsplan angående upprättande av förtroendet för Vetlanda efter fallet “Louise” innehåller några tänkvärda och skarpa formuleringar.

“Den svåraste uppgiften är att förändra bilden av Vetlanda sett utifrån, då krävs öppenhet och insyn.”

“Man måste vara medveten om att en sådan här händelse inte “ blåser över ” i första taget. För att återskapa förtroendet för kommunen krävs aktiva åtgärder i ett långsiktigt arbete.”

Vetlanda skall erbjuda framtida besökare en positiv, vänlig och miljömedveten stad.

Det kommer redan nu turister och besökare från Tyskland, Holland, Belgien, Danmark, Polen och övriga landet som kör miljöbilar.

Vi har tankställen som erbjuder etanol och vi har en fungerande konkurrenssituation.

Det vi behöver i Vetlanda för att framstå som miljöstaden på höglandet, är tankställen som erbjuder gastankning.

Att villkora detta för nya drivmedelsanläggningar skulle ge Vetlanda konkurrensfördelar gentemot övriga platser.

Det är dags för Vetlandas politiker att vakna och se våra möjligheter för framtiden.

Vetlanda ska ge ett vänligt, tryggt och miljömedvetet intryck i besökarens åskådning.

Kommundelsrådet jobbar på olika åtgärder för att Vetlanda skall bli Sveriges tryggaste stad.

Handelsmännen, befolkningen och Kommundelsrådet vill ha fri parkering i Vetlanda.

Handlar inte vi nu, så handlar andra och då sker detta på annan ort.

Låt inte snålheten och inskränktheten bedra visheten på den plats vi bor.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home