Saturday, June 02, 2007

Kommundelsrådet tar ansvar för Vetlanda

0-tolerans alkohol på allmän plats enligt Växjömodellen,

Studieresa 30/8 Växjö till Växjö-Polisen (Bengt Isaksson arrangör) Leif Jardbring och L-O Reinfeldt åker för att inhämta kunskaper till Vetlanda.

Övervakningskameror;

Synpunkter inhämtas från;

Blickpunkt,Kontroll,Ungdomsforum,Vuxenvandrare: Almuth Holmkvist ansvarig
Länsstyrelsen, Tekniska kontoret: Leif Jardbring. -"-
Socialkontoret, Skolan: Ann Rang -"-
Polisen, Medborgarna: Lars-Olof Reinfeldt -"-

Hur kan vi nås, hur lämnas synpunkter till kommundelsrådet? Viktigt att finnas till för Vetlandas befolkning. Maila till oss, ring eller skriv på Medborgar-dialogen.

Varför övervakningskameror?

Förebygga brott, förhindra olyckor, snabbare hjälp, spar pengar för kommunen, mindre vandalisering.

Tillstånd ges av Länsstyrelsen skriftlig.

Omständigheter, ändamål, utrustning, plats och område som övervakas anges i ansökan.
Yttrande inhämtas från kommunen.

Ringa betydelse för integriteten. Säkerheten inte kan tillgodoses på något annat sätt.

Busliv, nedskräpning, knapphändig polisresurs, avskräckande, brottsförebyggande. Trygghet för kvinnor, barn och äldre, affärsinnehavarna.

Upplysa ordentligt att kamera finns, sekretess, polisen ser, ingen annan obehörig.
Säkerställa bildhanteringen. Lugna ner i ett relativt akutskede.

Spar mycket pengar för kommunen och skattebetalarna, affärerna, mindre misshandel, snabbare omhändertagande.

Tystnadsplikt enligt lagen. Länsstyrelsen är övervakande myndighet.

Lars-Olof Reinfeldt ordförande
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home