Saturday, May 26, 2007

Anna Cederberg

I ett brev som gått till samtliga ledamöter i socialnämnden, gör Anna Cederberg klart med ett antal kopior på information som Bo Hedbrant, Ola Götesson, Eilon Johansson tagit del av från slutet av 2006.

Där beskrivs socialförvaltningens barnsektion i skriande behov av utredningsfolk och då framförallt rätt folk.

Detta har inte kommit nämndens ledamöter till del.

De konsulter som kommunen tar in arbetar inte med BBIC vilket kan äventyra vår möjlighet att få licens för detta sätt att bedriva utredningsarbete.

På något sätt så förstärks min uppfattning att Vetlanda kommun lever under en underfunktion av kommunikation och öppenhet.

Detta är absolut förödande för vår möjlighet att ta oss in i framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Sekretess är ett måste i enskilda fall men vi måste visa största möjliga öppenhet och ärlighet mot våra uppdragsgivare, "Vetlandas Innevånare".

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home