Sunday, May 06, 2007

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Kallelse till Vetlanda Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 28 maj kl. 18,30
Plats: KS salen våning 1 Kommunhuset

Kallade:
Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:
1. Ordförande öppnar
2. Val av sekreterare
3. Val av justerare

4. Rapport av tidigare sammanträde och kommunens handläggning av våra yrkanden.
( se föregående protokoll )

5. Kvällens gäst Sven-Åke Karlsson redogör för Bangårdsområdets
framtid.

6. Sveriges Tryggaste Stad.

Ordföranden önskar att vi till nästa möte tänker ut ett stort antal förslag på åtgärder hur vi kan få Vetlanda att anta policyn ” Sveriges Tryggaste Stad ”.

Typ på åtgärder kan vara;

Fler synliga poliser på stan. Vi har fått 2 områdespoliser senaste tiden.

0-tolerans mot alkohol och droger vid påträffande på allmän plats. Pondus av polis och övrigt socialt verkande personal.

Fler fältare på stan. Vuxna ger en trygghet bara att finnas ute på stan.
Vuxenvandrarna gör ett bra jobb.

Övervakningskameror. Rent mjöl i påsen eller? Integritet kontra ett säkert samhälle på gator och torg.

Civil Courage ( våga visa, våga säga till. ) Ställer samhället upp för de som vågar?
Stöd varandra i hela staden likt grannsamverkan.

Ej midagsstängt socialkontor. Fallet Louise har visat att vi måste ha ett öppet och fungerande socialtjänst dygnet runt.7. “Louise”8. Genomgång av insända ärenden och yttranden från oss.

a. Synpunkter lämnade detaljplan del av Norrby 3:1
b. Eventuellt nya ärenden och tidigare yttranden, Avfallsplan, Fri Parkering m.m..

9. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

Det går inte att hitta Kommundelsråden på kommunens hemsida!

Här kan du söka efter innehåll på Vetlanda kommuns webbsidor.
Sök fritext Vilket ord som helst Alla ord Exakt fras
Det fanns inga sidor som matchade din sökning på "Kommundelsråd Vetlanda-Bäckseda”
Det fanns inga sidor som matchade din sökning på "Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd"Det fanns inga sidor som matchade din sökning på "Kommundelsrådsprotokoll

10. Övriga frågor.
11. Nästa möte.
12. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home