Tuesday, May 01, 2007

Kommunstyrelsen 2 maj punkt 9

Rollen som förtroendevald i Vetlanda kommun.

Tommy Bohman tar i punkt 9 upp rollen som politiker i Vetlanda kommun, samt en översyn av gällande delegationsordning.

Han säger vidare att " Förslag utarbetas omgående till en kommunal funktion där frågor, klagomål, anmälningar, önskemål mm kan emottas, sammanställas och regelbundet delges kommunstyrelsens arbetsutskott. Denna funktion ska inrättas snarast."

Bäste Tommy Bohman och alla andra ledande politiker i Vetlanda kommun.
Den funktionen finns redan!

Kommundelsrådet har till uppgift att förmedla allmänhetens önskan, upplevelser och klaganden av funktioner som behöver förbättras i vår kommun.

Vi ska senast 10 dagar efter justerat protokoll hänställa detta till kommunstyrelsens arbetsutskott för handläggning.

Det är ju inte funktionen och organisationen som saknas utan insikten av befintlig verksamhet som saknas.

Därtill kan nämnas att kommundelsrådets yrkanden hittills inte fått några svar. Detta har väl dom flesta som läser Vetlanda Posten kunnat förstå.

Här krävs endast ett politiskt uppvaknande så mår kommunen mycket bättre.

Lars-Olof Reinfeldt Ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd.
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home