Thursday, April 26, 2007

Demokratin i Fullmäktige

Ibland kan även fullmäktigeledamöter vilja få säga något i Fullmäktigeförsamlingen.
Det ryms kanske inte under någon punkt men av rent demokratiska skäl och på stunden påkommen händelse av utvecklingen de senaste dagarna i Vetlanda.

Jag frågade Carl-Axel hur man påkallar detta önskemål.
Vänd dig till Göran Isaksson så löser han det formellt på kommunfullmäktige.

Jag pratade med Rolf Grönvald på vägen dit och sa att jag skulle försöka få säga något i salen.

Allmänhetens frågestund kunde då rakt inte åberopas och dessutom var det för sent att anmäla detta sedan 2 minuter tillbaka, fick jag till svar av Göran.

Vad gäller saken? Det tangerar Louise något och känns av situationen behövlig.
Jag fick det svaret att det är nog inte lämpligt och han lät mig förstå att någon yttring från en fullmäktigeledamot inte är önskvärd.

På vägen tillbaka nämnde jag för Rolf Grönvald och Leif Hedberg att jag fick inte säga något till fullmäktige.

Mötet gick och efter slutet gick jag fram till Göran Lindell och personligen framförde det han var del i detta anförande samt nämnde att jag inte fick framföra mina åsikter offentligt.

Min undran är nu om ordföranden kan tysta förtroendevalda?
Det får naturligtvis råda ordning över önskade framföranden och tidsbegränsningar.

På möten i andra sammanhang brukar det finnas punkten " Övriga frågor ".
Ibland kanske inte livet löper på i önskade spår, och det kan även behöva ventileras om plötsliga händelser även för folkvalda, eller är det på detta vis vi undertrycker demokratin och öppenhet en.

Gud hjälpe mig för den samhällsstrukturen och dess följder.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home