Wednesday, March 28, 2007

Valpsjuka?

För mig är det svårt att bedöma vissa sporadiska yttranden från en del centerpartister.

Skall det föras på kontot för valpsjuka eller saknar vederbörande en djupare politisk insikt?

Jag har full respekt för Göran Lindell som politiker och medmänniska.

Det jag vill påvisa är;

Hur viktig Vetlandas befolknings möjligheter att påverka sin egen livssituation för våra politiker? Är möjligen makten för egen del viktigare?

Det är ju vi som skall bygga allas vår framtid. Då tycker jag att en stark ledare skall främja en rak dialog med vardagsmänniskan.

Kjell-Egon antyder att ett protokoll skrives ihop på några minuter.
Ja, det kommer väl an på vilka ambitioner man har. Vad uppnådde ni konkret under din tid?

Vid vårt första möte i kommundelsrådet gick vi igenom 23 punkter med diskussion därtill. Vid mötet i måndags blev det 20 punkter, trots att Sven-Åke Karlsson som skulle informera om bangårdsområdet var sjuk.

Vi ser det som en viktig sak att alla oavsett politiskt parti skall komma till tals och vi har alla en skyldighet att uppmuntra varandra, att belysa de synpunkter vi hör från grannar och bekanta. Vi spar inga krafter utan försöker finna bästa lösningarna för Vetlandaborna.

Vårt nästa stora projekt är att komma med ett batteri av åtgärder för att Vetlanda skall anta Policyn " Sveriges tryggaste stad ".

Det tar tid att kvalitetssäkra vår kommuns service och agerande ur ett medborgarperspektiv.

Om det är något som är pinsamt så är det alla dessa partipiskebundna ynkryggar som inte vågar stå för sin politiska åsikt utan fegt "lallar" med.

Jag måste tacka för alla de ryggdunkningar, som justa politiker och "vanliga medborgare" gett mig med sitt stöd för min politik, att föra vardagsmänniskans närmare sin rätt till direktdemokrati


Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home