Monday, February 19, 2007

Ökad rättssäkerhet

Med någorlunda insyn i vår domstolsverksamhet har jag förstått, att det rullar en enorm massa pengar ur skattekronorna.

Ett säkert rättsväsende där alla har rätt att få sin dom omprövad, är nödvändig för våra medborgare. Detta får vi aldrig tumma på.

En anklagad som är övertygad, att han har blivit oskyldigt dömd skall och bör uppmanas att överklaga.

Det verkar som, att det däremot är mer regel än undantag, att en dömd överklagar mer i vinstsyfte, det kan ju tänkas att domen blir lägre och straffet sänks.

Det är fastlaget att man kan inte få strängare straff än det blev i tingsrätten oavsett utgången. Så varför inte chansa?

Det är här pengarna rullar för oss skattebetalare. Det känns som om det okynnesöverklagas en hel del. Den dömde har ju inga betänkligheter på att det är du och jag som betalar.

Det borde kunna riskeras en 50% ökning av straffet eller så åtminstone en 25% ökning vid okynnes överklagan. Då skulle vi snabbt få ner kostnaden i våra domstolar.

Detta skulle om inte annat kunna läggas på ännu bättre utredningar så de fula fiskarna fångas ännu lättare.

Om åklagaren överklagar infaller en automatiskt omprövning och vi kan få nya och förhoppningsvis ännu bättre domar. Detta kostar inte mer än om överklagan endast kommer från den dömde.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home