Sunday, January 14, 2007

Nedrustning av Direktdemokratin i Vetlanda

Det pratas och informeras hur viktigt det är att vi marknadsför och förstärker Vetlandas kompetens att möta framtidens krav. En marknadsföringsplan tas fram av Nuvab och Vetlanda Kommun, med fina ord och stora ambitioner.

Den viktigaste ambassadören för Vetlanda är alla de människor som bor i kommunen. De har ständig kontakt med släkt, vänner och affärsbekanta i övriga dela av landet och världen.

Snabbaste vägen för innevånarna att påverka sin livssituation är att påtala behov, brister och förslag till sitt Kommundels råd.

Läser man budgeten för kommande år föreslår de styrande en försämring med 25% för Vetlandaborna att påverka sin närmiljö.

Tänk väl att det är kommuninnevånarna som föder kommunen och dess politiska ledning.

En kommun som försämrar innevånarnas livskvalitet har ingen framtid, hur många fina planer det än står på papper.

Lars-Olof Reinfeldt
ordf.
Vetlanda Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home