Tuesday, December 26, 2006

Pressinlaga i original.

Detta är originalinlagan som resulterar i morgondagens troliga artikel i VP.

I egenskap av ordförande i Vetlanda Bäckseda kommundels-råd.

Jag är oroad över de negativa siffrorna i befolkningsutvecklingen och jag anser att en stor skuld till detta har kommunens ledning.

Jag försökte väcka dem till insikt i KF om att genom ytterligare pålagor, vilka kommunen nu är bemyndigade att bestämma, på näringsidkare och enskilda leder till ökade kostnader, inte bara för näringsidkarna utan indirekt konsumenterna. Detta ger högre priser för oss konsumenter.

Bristen på tandläkare ojar sig många över och höga priser därtill, har sitt ursprung i samma fenomen.

Att kommunalrådet inte har förmåga att förstå att det är kommunen själv som orsakar kostnadsför-dyringen och flykten av människor från Vetlanda är beklämmande.

Känslan av ohämmad myndighetsutövning utan prispress skapar en olust som är förödande för vårt samhälle.

Att sedan ordförande i Miljö och Bygg agerar lakej åt överheten är förståeligt.
Det spelar ingen roll vilken bokstav som står bakom dessa människor. De skall veta sin plats som befolkningens tjänare och inte se sin uppgift som mästrare.

För ett halvår sedanpåpekade jag för kommunen både genom insändare och inlägg i medborgardialogen vilken möjlighet vi har att ta tillvara Kinas engagemang i Sverige och Kalmar.

Nu i veckan hörde jag på radio hur näringslivschefen i Jönköping tänker agera för att dra nytta av denna möjlighet.
En fråga till näringslivschefen i Vetlanda vem det nu är.

Vad har kommunledningen gjort för att ta tillvara denna möjlighet som jag anvisade, för Vetlandas tillväxt och expansion?

Jag får många dunkar i ryggen och mail från organisationer och enskilda Vetlandabor angående min motion om fri parkering.

Skall vi överleva som stad och expandera krävs samlade krafter och framåtanda.

Vi har inte råd att släppa loss den destruktiva byråkratins svällkropp som ett tungt täcke över oss alla.

L-O Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home