Friday, December 29, 2006

Farliga sjukdomar och dess bemötande

Som tandläkare är det ytterst sällan man bevittnar en affekt som kallas cancer.
400 fall per år får diagnosen skivepitelcancer.

Jag skickade omedelbart remiss till Jönköping när jag förstod att det inte stod rätt till hos en av mina patienter. ( Jag har skickat några stycken misstänkta, som tur nog har de inte haft bekräftad diagnos. Men nu var det så.). Patienten mötte läkare i fredags och remiss skulle gå omedelbart till Linköping. Cancerformen är förrädisk och närheten till munbotten gör att risken för metastaser är överhängande. Patienten är rädd och obehaget att varje tidsfördröjning kan bli ödestiger.

Jag ringde Linköping på onsdagen men det hade inte kommit någon remiss, och med många turer och påtryckningar på Ryhov fick jag ÖNH att skicka remiss på fax.

Nu har patienten fått en tid nästa fredag för konsultation och undersökning för behandling.

Frågan är om internposten går med häst och vagn från Jönköping till Universitetssjukhuset i Linköping? Är detta sanning att det tar 6 dagar för absolut högprioriterade cancerformer med hög spridningsrisk för handhavande, då är vi sannerligen illa ute i vår s.k. goda sjukvård.

Det krävs att man är frisk för att ligga på och hävda sin rätt i den svenska sjukvården, annars är man bara ett nummer i kön.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home