Saturday, February 17, 2007

Ansvarsfull sjukvårdspolitik

Landsbro och tre andra primärvårds centraler är föreslagna att läggas ut på entreprenad.

Svårigheten att få läkartjänsterna besatta ses som anledningen till att pröva en ny driftsform.
Även personalen skall med hjälp, stöd och utbildning ges möjlighet att driva vårdcentralen i egen regi.

Vi har en moralisk skyldighet genom skattefinansierad vård verka för att alla i Sverige oavsett bostadsort ges en rimlig tillgång till säker och kvalitativt bra vård.

Konkurrensutsatt vård är bra i det att den sporrar till höjd kvalitet och bättre bemötande av våra samhällsinnevånares krav på tillgång till efterfrågad sjukvård.

I större orter är tillgången och möjligheterna till denna form av vårdsektor betydligt bättre än på små orter likt Landsbro.

För landstingets del skulle det lösgöras betydande summor om vi i stället sattsade på en privatiserings struktur i Jönköping där tillgången på konkurrerande vårdföretag och enskilda intressenter är god.

Vår skyldighet att tillgodose innevånarna på mindre orter skulle underlättas med utökade resurser som lösgjorts från landstingets budget.
Ökade löner och bättre arbetsvilkor skulle vara bra medel för rekrytering av primärvårdspersonal.

Vi skulle med andra ord få en säkrad sjukvård på mindre orter där detta även skulle verka för en mera intressant marknad för andra intressenter, typ privata.
Ensamma aktörer tenderar att höja priserna mer än marknaden ser som skäligt och med denna inriktning av politiken får vi vi en fungerande sjukvård till rimlig kostnad.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home