Sunday, February 04, 2007

Ingemar Jonsson i Millebo

Jag har just nåtts av budet att Ingemar i Skirö har lagt igen sin färd på livets stig.

Jag kommer att sakna denna starka kraft och röst för de svaga, utsatta, sjuka och handikappade i Vetlanda och Jönköpings län.

Trots många svårigheter och motgångar arbetade han oförtrutet vidare på att försöka påverka Länstrafiken och politikerna så att sjukresorna och färdtjänsten bättre förstod hur den handikappades situation gestaltade sig.

Hans kunskap om regelverk och tillämpningar är det få som nådde upp till.

Vi har mist en på-drivande individuell kraft som är så viktig för att utvecklingen skall gå framåt, så att de försoffade politikerna inte skall självgoda kunna luta sig tillbaka i sin självgodhet och låta misslyckade projekt vandra vidare i tiden där fler enskilda drabbas.

Camillas tröst och Ingemars livsgärning tror jag kommer att bäras vidare i deras barns framtid.

Tack för att jag fick lära känna dig.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home