Saturday, March 24, 2007

Demokratins grundbult

Många ser inte ut att förstå digniteten vad gäller mitt inlägg till stöd för kommundelsrådens administration.
Varje människa i Vetlanda kommun skall tas på allvar och respekt från kommunens makthavare. Det skall inte finnas någon skillnad oavsett kön, ålder, utbildning, hudfärg eller social status i deras bemötande av dig som individ. Det är bara du som finns i din närmiljö och vet hur du upplever din livssituation.

Det skall finnas ett stöd för varje människa att få göra sin röst hörd. Alla har inte förmåga i tal eller skrift att formulera sig så de höga herrarna begriper verkligheten du lever i.

På socialnämnds-mötet senast blev det tal om anhörigstödet. Det fanns vissa som inte utnyttjade detta trots att de hade beviljats detta. När det blev tal om indragning av stödet som inte nyttjades sade chefen på avdelningen att det är viktigt att det kan ges när stunden så påkallar.
Det är så jag ser på skrivstödet till kommundelsråden. Det är inte säkert att det behövs och det är inte många kronor det handlar om men det har en oerhörd betydelse för tryggheten.

Att med politiskt rävspel och finurlighet beröva vardagsmänniskans rätt till trygghet i närdemokratin upprör mig starkt. Vi har alla efter bästa förmåga och möjlighet bidragit till vårt gemensamma folkhushåll.

Detta kan ses som en liten sakfråga för kommunen men det är en oerhörd stor fråga för mänsklighetens närdemokrati och tilltron till våra politiker.

För att nå in till de slumrande politikerhjärnorna och för att de skall förstå allvaret i denna fråga krävs kraftuttryck.
Detta sker på internationell nivå att rakryggade politiker tar till detta, typ “ Satans mördare” ( Palme). På nationell nivå “ Finansvalpar “ ( Malm ) och på Länsnivå “ Då kommer moderaterna krypande” (Isaksson ).

Nu kryper inte moderaterna längre. För oss står individen och de mänskliga rättigheterna högst på agendan och jag kommer aldrig att tolerera förtryck mot någon av mina medmänniskor. Alla människor är unika och skall behandlas med respekt inte minst från politikerhåll.

På Smålandsnytt har vi de senaste dagarna fått se hur en kvinna blivit bortdribblad i kommunens byråkrati i Växjö när hon villa hjälp med att ta sig till en restaurang för att äta. I Eksjö blev en medborgare ombedd att inte sända in förslag till fullmäktige. “Vi har annat att göra än att behandla sån här skit” fick han till svar.

Oförmåga och tveksamhet i Vetlanda kostar. Janne Josefsson utreder socialnämndens agerande. Tjuskulle är ett annat kostsamt projekt! Byggandet av badhuset är ett annat.
Listan över miljonrullning kan göras längre och jag tror inte att Vetlanda är varken bättre eller sämre än andra kommuner.

Varje dag möter jag människor som har idéer och kloka inlägg i olika frågor som jag inte har inblick i och det stärker mig hela tiden i uppfattningen att vi bor med lösningarna i vår närhet om vi bara har förmåga och törs lyfta fram dem.

Med anledning av kostnaden för kommundelsrådets administration har undertecknad fått ett erbjudande av den moderata fullmäktigegruppen att ombesörja detta. Således en del av vårt politiska partistöd kommer att vid behov hjälpa till att lyfta fram vardagsmänniskans livsbetingelser till ljuset för förbättringar.

Kommundelsrådet är en allpolitisk tillsatt sammanslutning som oavsett partipolitik skall verka för ett förbättrande stöd för Vetlandaborna. Var man och kvinna skall kunna komma till oss för att få hjälp till att lyfta fram sina umbäranden i ljuset.

Jag kommer personligen se till så det inte finns något partipolitiskt rävspel i våra protokoll, utan var och en skall bemötas utifrån sina egna aspekter som unik människa.

Lars-Olof Reinfeldt ordf. i Vetlanda/Bäckseda kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home