Saturday, March 24, 2007

Tidningsuppgifter som orsakat s.k sandlådedebatt

Till Höglandsnytt
Hej Rolf,
Tack för senast och som rättvisa i mediavärlden skall även du få tillgång till mina synpunkter angående styret i Vetlanda som jag delgivit Vetlandaposten.
Efter det jag nedan skrivit har i tidningen skrivits att Vetlandaborna skall få tycka till genom någon Wellermark. Vi i kommundelsrådet har ju redan framfört tolv punkter som Vetlandaborna tyckt till om.
Detta är pseudodemokrati för att styra människorna i en falsk övertygelse att de styrande bryr sig. Se bara på trottoarena i Nye. Dom bryr sig inte ett dugg om trafikfaran för de små där!
Starka ledare tål öppen debatt och god kommunikation. Dessa kålsupare mäktar med att skära ner på anslagstavlor för fritt utbyte av åsikter och meddelanden mellan människor till ynka en tavla i Biblioteket.
Detta är ett slag mot yttrandefriheten och är ännu ett tecken på svaga ledare.

Som ordförande i Vetlanda Bäckseda kommundelsråd ser jag med oro på den politiska maktens oförmåga till beslut. Det liknar mer och mer ett mentalt träsk. Organisationer och allmänheten lever i ett politiskt kaos där kommunalrådet saknar kraft att styra kommunen med fast hand. Tiden går och möjligheterna försvinner.
Denna centerns mjäkighet genomsyrar sättet att styra och är det månne dags för andra politiska konstellationer som vågar agera för stadens bästa?
Exempel på hur den politiska makten bibehålls kunde vi se vid senaste stormötet med samtliga kommundelsråd.
Vid inledningen informerade Göran L om rådens uppgift som närstående till vardagsmänniskan. Vi skall fånga upp de konkreta livsbetingelserna för människorna i vår kommun samt föra deras talan vad det gäller problem och missförhållanden. Något av en buffert till skydd och gagn för det politiska etablissemanget. Jag framförde dessa synpunkter men kommunalrådet ville inte att vi skulle tolka vår roll på detta sätt.
Kommundelsrådens arbete sker mycket på ideell basis och med oavlönat arbete. Att ta fram kallelser och prototokoll tar sin tid och vi har meddelandeskyldighet till Kommunstyrelsen. Ibland kan det hända att ovanheten av protokollskrivning skulle behöva lite stöd och det skulle kunna röra sig om en kvart till halvtimme per halvår men för det mesta går det bra ändå. Önskemålet om skrivhjälp framfördes vid mötet och det är ju ingen kostsam begäran för kommunen eftersom det redan finns rutinerade och snabba sekreterare på kommunkansliet.
Utskick och kallelse har vi fått hjälp med sedan tidigare.
Göran L och Rolf A såg nu som sin huvuduppgift att inte låta kommundelsrådens arbete få för stor genomslagskraft utan tog “timeout” med kaffestunden.
Diskussionen kom igång igen efter kaffet och hör om min häpnad när den ena centervalpen efter den andre reste sig och viftade på svansen för husse. Någon hjälp med skrivandet behövdes då rakt inte. Därmed hade kuppen mot vardagsmänniskans möjlighet att påverka sin livssituation gentemot politikerna lyckats med förevändningen att det skulle kosta för mycket.
Vi var mycket besvikna, men sådan är den politiska slugheten.
Jag skrev kallelsen till nästa möte där vi förväntas få svar från kommunledningen och berörda nämnder av föregående mötes propåer. Skickade detta till kommunkansliet för distribution till medlemmarna som är utsedda av kommunfullmäktige.
Mailet kom tillbaka med motiveringen att stormötet hade bestämt att utskicken skulle kommundelsråden sköta själva.
Något sådant beslut fattades inte och rent formellt tror jag att det måste vara fullmäktige som beslutar om kommundelsrådens arbetsuppgifter och ekonomi.
Nu hade Göran L överträtt sina befogenheter och utsett mig till huvudmotståndare. Jag kommer att kämpa in i minsta detalj vad gäller våra innevånare i Vetlandas möjlighet att påverka sin vardagssituation.
Jag sökte Göran L men han gick inte att nå så jag skickade bud med Klas H att Göran L skulle höra av sig så vi fick klarhet i hanteringen annars kunde han ta alliansöverenskommelsen och stoppa upp där den hör hemma.
Har vi inte samma mål att göra Vetlanda till den bästa staden att bo i då stöder inte jag längre allianskonstellationen som Ordföranden i Kommundalsrådet för Vetlanda och Bäckseda.
Han fick tre dar på sig men jag hörde intet. Typiskt för fega ledare som inte vågar visa sig och ta i saker.
Kommunen har fått en förfrågan om bildandet av något slags nätverk för kommuner att träffas och utbyta statistik vad gäller olika service hos kommunerna från landstings och kommunförbundet.
Att åka runt på olika möten och snacka och äta gott på min och övriga skattebetalares bekostnad kommer jag att motarbeta i varje detalj och i varje form när man visar en sådan avoghet mot vardagsmänniskan i vår kommun. Man kan inte ens ge en kvarts skrivstödshjälp i halvåret.
Tjuskulle projektet skall vi inte bara tala om vad pengar som försvunnit i långbänkar och feghet. Eleverna behöver en idrotts och sporthall i närheten till skolan. De skall inte behöva skjutsas varken till Nye eller Tjuskulle.
Låt bandyfolket komma igång med en hall och stöd deras ambitioner att utveckla den utan för mycket inblandning av kommunen. Inspiration och entusiasm kommer man långt med. Visa dig att du är en karl och kan ta beslut. Oförmåga kostar pengar och det har vi inte råd med. Du skall inte åka runt och spela Allan för mina eller någon annans skattepengar. Vi har både kunniga och kompetenta personer med idéer hur vi skall sköta kommunen på bästa sätt.
Jag tänker inte offra min själ på maktens altare!
Politik är att vilja och har man ingen vilja att styra samhället frammåt till gagn för de människor som bor och verkar där skall man stiga av.

Hälsningar L-O
PS. Wiktorins inlägg var det bästa guldägget som värptes igår kväll.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home