Saturday, March 31, 2007

Svaret till Göran

Jag beundrar din politiska skicklighet, men du talar med kluven tunga.

På stormötet var det fler mycket erfarna politiker som även de lade märke till det taktiska skådespelet.

Skrivhjälp för protokoll diskuterades och vi lämnade den frågan med att de som klarade den biten själva skulle så göra. Vi sade ingenting om kallelser. Mötet är protokollfört. Det vore intressant om det är korrekt återgivet.

På måndagen efter bad jag kommunkansliet snällt att skicka ut kallelse till vårt nästa möte.

Med hänvisning till stormötets beslut meddelades det att kallelser skulle råden sköta själva!?

Där går gränsen Göran.
Jag sökte dig samma dag men du var sjuk.

Kommunfullmäktige beslutar formellt om kommundelsråden.

Stormötet med kommundelsråden 2005-04-18 framförde du synpunkter av helt annat slag än nu.

Göran Lindell, vart vill du komma?

Jag stör dig inte när du är sjuk och jag vet att du har en späckad agenda så jag tog kontakt med vårt andra kommunalråd Klas Håkansson för att lyfta frågan. Ni har kontakter dagligdags och jag framförde att du skulle höra av dig inom tre dagar för att lösa den uppkomna situationen.

Göran! Jag vet att du dryftat kommundelsråden med Klas.

Göran, Klas, Rolf och jag tillsammans med alla andra politiker och tjänstemän är Vetlanda befolknings tjänare.
Vi skall inte sätta oss på några höga hästar och såga den gren som föder oss.

Jag får hela tiden en känsla av att du vill ha kommundelsråden som en buffert för makthavarna som skydd mot befolkningen. När du nu märker att den tvärpolitiska sammansättningen jobbar för sunda och berättigade åsikter, oavsett politisk härkomst om företeelser inom vår kommun så blir du rädd att du inte har kontroll och kan manipulera oss.

Det händer i andra kommuner att det bildas intressepartier för just dessa kommuner. Är det dit du vill komma? Detta skulle jag se som olyckligt för Vetlanda. Vi borde kunna klara detta bättre.

Moderaternas idéprogram från Jönköping 2001 är närmast att betrakta som en deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi kommer aldrig att tolerera något slags förtryck av svenska medborgare från stat , kommun eller myndighet som inte har legitimitet.

Det tar tid att kvalitetssäkra kommunens service ur ett medborgarperspektiv och det är många som lägger ner ett enormt arbete inom kommundelsråden på ideell basis.

I rättvisans namn skall du bjudas upp av mig till talarstolen i kommunfullmäktige för att lätta ditt hjärta och säga din innersta mening vad gäller kommundelsådens uppgifter och ställning.

Eftersom inte du fick replikera när jag var uppe och betonade direktdemokratins värde, kommer jag inte att gå upp efter utan ser fram mot ett samtal på tu man hand efteråt.

Jag vill i fortsättningen inte höra bara ord utan se handling.


Med vänlig hälsning Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home