Thursday, April 12, 2007

"Louise" berör inte kommunens chefer

Rolf Adolfsson och Göran Lindell.

Vetlandas befolkning lider av ett mentalt trauma och i VP kan man läsa att detta berör inte vår högste Kommunchef.

Att sedan Kommunalrådet som likt många andra politiker är för flat att ta tag i situationen och styra kommunen mot mer inflytande för Vetlandas befolkning är beklämmande.

Den uppdagade inkompetensen hos socialförvaltningen skall vi passa oss för att politisera över.
Det finns löss i alla partier som inte har civilkurage att stå för egna åsikter.

På punkt 13 till Kommunstyrelsens sammanträde i onsdags har kommunchefen skrivit under på nedskärningar för Kommundelsråden d.v.s. Direktdemokratin.

Människornas svårigheter och umbäranden måste tas på allvar.

Detta är en politisk fråga och tjänstemän skall inte inskränka på lokalbefolkningens möjligheter att framföra åsikter likt den med “Louise”.

Kommunchefen är en tjänsteman och skall göra som han blir tillsagd!

Vi ser ju konsekvenserna av dylikt handlande och den tragiska flickans öde rör inte våra två högsta chefer i Kommunen.

Det kanske vore på sin plats att inkalla Anticimex till stadshuset?

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
www.reinfeldt.org

1 Comments:

Blogger Dan Ljungström said...

Lars-Olof. Jag står för mina åsikter och tycker att du har ett bedrövligt språkbruk och gör förvirrande och osakliga personangrepp både i tal och skrift. Jag får allt större förståelse för att dina partikamrater inte nominerade dig för någon mer framträdande roll. Precisera gärna vilka du betecknar som "löss" i Centergruppen så ordnar jag ett möte med dessa där du får utveckla dina tankar. Till sist kan jag nämna att jag har stort förtroende för tex den moderata ks-gruppen.

12:16 PM  

Post a Comment

<< Home