Friday, May 18, 2007

Risk för personliga tragedier

Det är helt oacceptabelt att ärenden inom socialtjänsten blir liggande, och det är bra att vår Anders reagerar.

Livet går vidare även trots Louise fallet. Det sades inget om att 30 ärenden väntar på utredning vid senaste social-nämndsammanträdet.

Hade driften skett i privat regi hade det blivit ett ramaskri i pressen ögonblickligen.
Varje fall kan vara en personlig tragedi och vi får aldrig veta hur detta kan vara möjlig upprinnelse till kriminalitet eller självmord.

Fördröjning är också det ett undanhållande av information som drabbar 3dje man hårt.

Vi moderater tar ett ansvar för våra medborgare i samhället oavsett ålder, kön, yrke eller etnisk bakgrund.

Kritiken från Länstyrelser och myndigheter får vi ta, men kritiken från våra medmänniskor är allvarligare.

Lars-Olof Reinfeldt (m)
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home