Monday, May 07, 2007

Allt gott kommer från Vetlanda

Ett exempel är Mats Svegfors.

Ansvarsutredningen har vissa bitar som gynnar f.f.a. Vetlanda.

Mer makt och inflytande för Primärkommunerna.

Myndigheter och dylika skall enbart syssla med den lagstadgade samhällsstrukturen och inte hålla på med en massa förordningar, föreskrifter och anvisningar.

Detta komplicerar bara olika verksamheter i landet. Jag tror att mycket i detta komplicerade regelverk är orsaken till personalens tafatthet i Louise fallet. Många skeenden kan säkert härledas till detta töcken av olämplig överinformation.

Det kan vara svårt för sunt förnuft och gott omdöme att göra sig gällande.

Stå på dig Mats!

Regionfrågan är mer komplex men vi får inga beslut framåt om vi stoppar huvudet i busken och vägrar inse utvecklingen i samhället.

Först då kan vi säga nej eller ja till olika regioner.

Alla regioner behöver inte vara stora. Det är inte alltid bra med stordrift.

Vetlanda skulle kunna ta till sig att bli huvudort på höglandet.
Jönköping ligger ju i utkanten på vårt län.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home