Thursday, May 10, 2007

Förväntade dyckesvanor styr våra ungdomar.

Skolor och andra instanser har i åratal informerat ungdomar om alkoholens och rökningens skadeverkningar utan att nå någon större framgång.

Ungdomar och vi andra för den delen med försöker att vara som vi tror att de flesta är för att bli accepterade som normala.

Med tanke på denna kunskap gjordes det i Ringsted i Danmark en undersökning där elever i årskurs 5 och 6 fick gissa hur mycket kamraterna rökte och drack alkohol varje helg och även begick brott. Sedan fick de fylla i en blankett vad de själva hade gjort.

I detta resultat visade det sig att ungdomarna hade en väldigt överdriven uppfattning om hur mycket kompisarna drack och i vilken utsträckning de begick brott. Även alla 11-24 åringarna i Ringsted fick svara på liknande frågor.

När ungdomarna fått presenterat den mera realistiska uppfattningen om hur det verkligen förhöll sig med kompisarnas dryckesvanor och brottslighet minskade både drickandet och brottsligheten.

Behovet att vara som alla andra gör att ungdomar till exempel dricker mer alkohol än de kanske vill för att leva upp till förväntningarna.

Detta är ett bra exempel på hur vi i Vetlanda och även andra orter kan dra lärdom av våra danska grannar.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

2 Comments:

Blogger jens said...

Hej intressant som du skrev.
undrar bara var man kan få tag i denna undersökning.
Jag arbetar förebyggande och arbetar likandant men bra med en undersökning i ryggen.
Mvh
Jens

6:26 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Jens,
Jag hittade artikeln i Svenska Dagbladet för ca;2 veckor sedan.
Jag ska leta vidare men just nu hittar jag inte urklippet.
Hälsningar L-O

10:34 AM  

Post a Comment

<< Home