Friday, May 25, 2007

Revidering av Vetlanda Kommun

Innebandy i kris, Bertil Nilsson JO anmäler kommunen, Anna Cederberg påtalar i brev till Soc.n.- led. att brister tidigare har påvisats, skräpigt och dålig skyltning i brev från kommuninnevånare till Kommundelsrådet,
kommunal har fått ett kanonavtal för medlemmar vilket leder antingen till besparingar eller neddragningar i personalstyrkor, notan för Louise.
Här behövs en revidering av hela kommunen.
Jag tror på de drivande krafterna i Vetlanda, "Kommundelsrådet och Klas Håkanson i KS."

L-O Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home