Wednesday, June 06, 2007

Louisefallets ekon och symptom

I sitt tal på Nationaldags morgonen i Örebro uttryckte Landshövding Sören Gunnarson att vi måste ta lärdom i övriga Sverige vad som har hänt i Vetlanda.

Lena Josefsson gav igår i KS en mycket tydlig bild av att det är brist på kommunikation som är grundorsaken till att vi i Vetlanda har dylika fall som Louise.

Tyvärr tror jag att vi inte är ensamma om detta i Sveriges kommuner.
Vi måste bli bättre på att lyssna in allmänheten och fånga upp förslag till förbättringar i Kommunen. I detta fallet gäller det verkligen att vi fångar upp ungdomarna och deras rädsla för att bli lämnade i sticket av vuxna och då framförallt kommunens företrädare.

En anlagstavla som ger möjlighet till utbyte mellan innevånarna kan ses som en småsak men den har ett högt symboliskt värde. Det får inte sparas på möjligheter för befolkningen att komma till tals. Detta gäller även internet.

Som Lena Josefsson sade så måste Vetlanda jobba med alla knutar för att upprätta förtroendet för alla och visa det utåt för människor som besöker vår fina stad. Folket skall känna sig välkomna och vi får inte låta snålheten och oförmågan att fatta adekvata beslut lysa igenom.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home