Monday, June 25, 2007

Tjust kulle?

Stina Granberg projektansvarig, Gunnar Elmeke ställföreträdare, Rolf Adolfsson huvudansvarig och Göran Lindell?

Erkänn att projektet är dött och kommer aldrig till skott.

Hela befolkningen vill ha svar för att inte tala om idrotts-Vetlanda.

Kommunfullmäktige i Vänersborg är på G med beslut.

Vi saknar beslutsfattare.

Är Tjustkulle ett idrottens Louise?

Kommunalråd; Ta ansvar och kom ut!

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home