Friday, June 22, 2007

Kommunfullmäktige funderingar

Jag tror att det är med tve-eggat intryck vi gick hem från KF i onsdags.

Många hade nog velat och önskat att uttrycka sina Louise känslor och hur granskningen från revisionen utföll.

Jag känner mig nu tveksam till hur Lindell och gruppledare fick någon slags gemensam munkavel på många ledamöter och jag kan förstå att det troligtvis hade blivit en fullständigt ohållbar tidsmässig afton.

Jag har en känsla över att många tror att höstens utredning kommer att se ljusare på kommunens hantering av Louise och i den aspekten blir det lättare för ansvariga att komma lindrigare undan. Ett rent politiskt schackdrag.

Jag tror att det trots allt hade varit klokare att rensa luften på känslor och synpunkter så vi från Vetlandas sida kunnat se sommaren an utan underliggande frågor och frustrationer.

Övriga Sverige har nog en känsla av att mötet inte blev den upprättelsemanifestation och heders-tillvända debatt som de hade förväntat sig.

Jag kan bara beklaga att jag borde ha höjt rösten mer men det är nog för att jag har en stark tilltro till Klas Håkanssons förmåga och litar på hans omdöme.

Jag har också stark tilltro till att Åselott reder ut stormen och att vi går framåt med en slagkraftig socialnämnd. Det är nog bra om det sitter rena personer ur förtroendeperspektivet i nämnden så att det inte finns det minsta tvivel från allmänheten om att Louisefallet upprepas igen.

Miljöbilar är en liten men bra åtgärd, men tyvärr tror jag inte att församlingen förstår riktigt att det krävs enorma åtgärder för att höja goodwill läget efter detta.
Fri parkering för alla ger genomslag av stora mått men tyvärr verkar Lindell ha kommunen i ett järngrepp. Jag har aldrig riktigt förstått vad allians innebär men nu vet jag.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home