Thursday, August 16, 2007

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 3 September

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 3 september 18,30
Plats: Biblioteket sal 1

Kallade:
Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Vi hälsar kvällens gäster ; närpoliserna Kenth Sundberg och Monika Svensson
välkomna. Enligt artikel i VP 19 juli har brottsligheten ökat i Vetlanda.

Hur kan vi i Vetlanda minska brottsligheten och vilka verktyg ska vi arbeta med?
Kenth och Monika informerar om polisarbetet i Vetlanda och ger sina synpunkter
på hur det kan förbättras. Det finns även plats för frågor.

5. Redogörelse av studieresan till Växjö och Växjömodellen ; Leif J. och L-O R.

6. Almuth Holmqvist lämnar rapport från ungdomsforum; sen kollektivtrafik, idrotts-
hall, aktiviteter och övriga önskemål.

7. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

8. Genomgång av föregående protokoll och avgivna svar på detaljplaner.

9. Övriga frågor.

10. Nästa möte. Gunnar Elmeke på tekniska kontoret har önskat deltaga.

11. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan
Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home