Friday, August 03, 2007

Svensk omvärldsdemokrati?

Utsatta, sjuka, förföljda, torterade medmänniskor från världens alla hörn tar Sverige emot och ger en fristad. Det är humanitärt och behjärtansvärt riktigt att vi delar med oss av detta rika och från krig förskonade land.Det är två skeenden däremot som jag inte förstår av svenska myndigheters ageranden.1. Människor som bedriver kriminell verksamhet och utnyttjar den svenska gästfriheten får stanna och myndigheterna visar inga betänkligheter att de fortsätter sådan verksamhet på svensk mark.2. Människor med ordnad ekonomi, vilja att komma hit och inte ligga svenska samhället till last, utan betalar för sitt uppehälle samt med hög utbildning vill driva företag med goda framtidsutsikter .

Dessa är inte önskvärda här trots att vi har en regering som talar om rättvisa och mänskliga rättigheter.

Vi har behov av att utveckla nationen för att klara framtidens behov. Ska vi då medverka till denna destruktiva inställning till framtiden?

Vi behöver politiker som vågar värna de svaga, ambitiösa, sociala och laglydiga medborgarna för att Sverige fortsättningsvis skall kunna visa upp en välkomnande yta mot omvärldens människor.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home