Tuesday, August 14, 2007

Expansiva Vetlanda

Peder André har många bra initiativ i BUN. Ett Campus där idrott, skola och kultur likt ett konglomerat tvärutnyttjar lokaler och eventuellt personal är ett utmärkt sätt att använda kommunens resurser optimalt.

Kommunen skall syssla med kärnverksamhet vård, skolor och omsorg. För att tillvarata våra skattemedel på bästa sätt, ligger det i sakens natur, att i vår kommun ska så mycket service som möjligt ske av dem som är bäst lämpade och har personligt engagemang i sin gärning. Detta utesluter inte några alternativ som gagnar våra innevånare.

När det för utvecklingen uppstår flaskhalsar som hämmar företagen och annan verksamhet i vår kommun så är det kommunens plikt att lösa dessa om ändå inte i kommunal regi.

Samhället förändras och familjesituationen ser inte ut som den gjorde förr, kärnfamiljen med mor och farföräldrar i närheten. Det var lätt att få närstående att ställa upp ibland dygnet runt.
I dag finns det många ensamhushåll med barn som är beroende av en inkomst.

“Vi har mycket att göra så vi kör igång med treskift från och med nästa vecka.”
“Vi behöver nyanställa.” “ Har du barnomsorgen ordnad så kan du börja på måndag!”

“Tyvärr det går inte. Jag får fortsätta och stämpla.”

Det finns lokal. Det finns personal.

Finns det vilja så går det att även ekonomiskt hitta en god balans i Nattdagis.

Det måste finnas framåtanda i en kommun som skall överleva och expandera. Vi får inte sätta ner fötterna och spjärna emot bara för ett snålt tänkesätt. Det straffar sig i framtiden.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home