Saturday, August 18, 2007

Är du patient eller kund?

I går fredag hade jag "nöjet?" att lyssna till Tandvårdsdirektör Agnetha Bartholl vid Moderaternas gruppmöte i Landstinget.

Mina tvivel om denna kvinnas roll, att företräda samtliga tandläkare i länet stämmer nog fortfarande. Jag blir ännu mera orolig när hon inte kallar patienterna hos folktandvården för patienter, utan nu är det kunder som budgeteras in.

Strategin för framtiden är 5000 kunder/ klinik som skall täcka kostnader på minst 1500:- i timmen.

Eftersom det med glädje kan förstås att tandhälsan blir bättre och bättre krävs det vässade konkurrensmedel för att kapa marknadsandelar och då finns ett snedvridet instrument till folktandvårdens fördel.

Det är här som denna Bartholl brister i sin roll som ansvarig för all tandvård och samtliga tandläkare i länet både privata och tjänstetandläkare. Lojalitet eller opartiskhet?

Friskvårds eller s.k. abonnemangs-tandvård går ut på att bedömma varje människa till en premie per år.
En dyr premie riskerar att patienten inte nappar och billig premie utgör en risk för tandläkaren att gå med förlust.

Folktandvården kan med dina och mina skattepengar som risktagande skapa en osund konkurrens. I en öppen upphandling skulle man kunna kalla detta för dumpning.

Du riskerar också att inte få den vård du skulle behöva över din premie p.g.a. att du är inte lönsam där, och det föreligger då en intressekonflikt mellan tandläkarens etik och pressen att få sin budget att gå ihop.

Avtalen som löper på 3 år innebär också att om du inte är nöjd och vill byta tandläkare så får du ändå betala premien i 3 år.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home