Sunday, September 02, 2007

Ebberöds bank, Vetlandafilial.

Jag har en känsla av att Vetlanda kommun säljer billigt och köper dyrt.
Är det verkligen rätt siffror som är försäljningspris och köpeskilling på Kommunstyrelsens nästa sammanträdes föredragningslista.

Tyvärr är det svårt för gemene man att bedömma detta och så och för mig.
Jag hoppas att de som beslutar om detta förstår att det är allas våra pengar ni handskas med.

Det är till syvende och sist kommunens kärnverksamhet som våra skattemedel skall gå och inte fastighetsspekulationer.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home