Friday, August 31, 2007

Milstolpar i livet

I morgon har jag nått en milstolpe i mitt liv.
Om jag inte förr har lyckats så kommer det sociala ansvaret för medmänniskor och vår framtid att få möjlighet att spela en allt tydligare roll i mina ageranden.
Vi alla är inte mer än människor och jag hoppas att jag kan ta mig den friheten att stödja den människosynen hos de människor jag möter.

För er som till synes ej har möjlighet att läsa Smålandsbyggdens Tidning i dag visar jag nedan ett korrekturmail från deras journalist Ingeli Aalto.
På samma sida 5 i tidningen finns en artikel med Björn Gillberg. Jag delar i stora drag hans åsikter men jag tycker att han bör ha en mera nyanserad bild av kärkraftens utvecklingsmöjligheter.

Av en slump fick jag nyss se en inledning på en artikel i en annan tidning. Här en kopia;

"Under torsdagen nådde vetepriset sin högsta nivå någonsin. Priset på vete är nu dubbelt så högt som för ett år sedan och nu väntas kraftiga prishöjningar på produkter som innehåller vete, skriver Financial Times. Under de senaste två åren har vetepriset varit på stadig uppgång. Orsaken är dels att efterfrågan hela tiden ökar och samtidigt har konkurrensen om jordbruksmark blivit allt hårdare i takt med att miljövänliga bränslen som etanol slår igenom."

Här är Sm.T;

"Lars-Olof Reinfeldt i Vetlanda tycker om att debattera och vill gärna röra om i grytan. Det senaste är hans inlägg mot den planerade byggnationen av ett 40-tal vindkraftverk i Milletorp, förespråkandet av kärnkraft samt satsning på metanol som drivmedel, istället för etanol.

Vetlanda av Ingeli Aalto

Sen två år är Lars-Olof Reinfeldt aktiv i Moderaterna, och det är i kommunfullmäktige han gör sin stämma hörd, liksom på Höglandsnytts nättidning. Den omedelbara kopplingen till moderaternas partiledare avfärdar han genast.- Det är möjligt att vi kan vara släkt långt, långt tillbaka men det är osäkert.Lars-Olof Reinfeldt har både vandrat mellan olika partier och även yrkesmässigt har han arbetat på dagis och fritidshem samt på fabrik.

Sen 25 år driver han sin egen tandläkarmottagning i centrala Vetlanda och har under årens lopp varit starkt engagerad i kvicksilverdebatten.- På 1970-talet var man ju gröna-vågare och funderade på att flytta ut på landet, men det blev inte av. Men miljöintresset har alltid funnits där, och det var när de Nya moderaterna presenterade sitt valprogram för länet som jag ville engagera mig.

Nyligen bjöd Byalaget in Lars-Olof Reinfeldt för att visa och berätta om planerna på utbyggnaden av ett 40-tal vindkraftverk i Milletorp och nu vill han föra lokalbefolkningens talan.- Man kör över dem och låter folk köpa upp marken för att avverka på samma sätt som bolagsgubbar i Norrland efter kriget köpte upp skogar och mark för exploatering.

Lars-Olof Reinfeldt anser att Sverige inte ska falla efter för "kortsiktiga modenycker" som förstör den småländska genuina miljön.- Det är ju därför tyskar och holländare söker sig hit, för tystnaden och för att slippa det tättbebyggda. Genom vindkraftbebyggelse förstör vi vår framtida guldgruva.

Du påstår att vindkraften är "en droppe i havet", energimässigt. Vet du hur mycket den står för i Danmark?- Nej, tio procent? Va, är det så mycket som 20 procent!Är du emot all byggnation av vindkraftverk och även andra alternativa energikällor, eftersom du också förespråkar kärnkraft?

- Nej, jag är för alternativa energikällor men på rätt plats där de inte stör och inte förstör. Jag anser att vi som har tekniken och förutsättningarna bör satsa mer på kärnkraft, men då inte den traditionella uran 235, utan bridreaktorn med uran 238, som är säkrare.

Den kostar mer, men bränslet kan användas flera gånger. Man måste ställa kärnkraften i proportion till hur mycket vi får ut av övriga energikällor.

Kärnkraften är mycket dyr och knappast ett alternativ globalt sett.- Är den verkligen så dyr?

Jag menar att om vi som har råd satsar, kan det rent av bli pengar över så vi kan hjälpa fattigare länder med deras energilösningar.

Hur mycket mer ska kärnkraften byggas ut anser du?

- Två verk till skulle vi kunna ha. Och sen komplettera med andra energikällor. Jag är också för småskaliga energilösningar.

Hur ställer du dig till Eons gasledning?

- Den är jag emot, och där anser jag att vår regering är alltför flat. Där är det fiskarna i Hanöbukten som körs över, och ur miljösynpunkt är det inte bra med fossilgas.

Förespråkar metanol.
Du förespråkar likt Björn Gillberg metanol som drivmedel. Var pågår försök med detta?

- Förutom i Hagfors där Björn Gillberg ska bygga sin fabrik pågår pilotförsök med förgasning av biomassa i Värnamo i samarbete med Växjö universitet, samt även i Piteå där man återvinner svartlut.

- Regeringen har återigen kört fast när man säger att vi bara ska ha miljöbilar, men vad ska de drivas av? Etanol funkar ju inte har det visat sig när priserna på spannmål skjutit i höjden och mark som ska användas till föda utarmas.

- Gör vi metanol av skogsråvara blir kostnaden endast hälften - 4 kronor per "bensinliter", av vad svensk spannmålsetanol skulle kosta. Dessa synpunkter stöds även av Sören Wibe (s), professor i skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Vad menar du med att vi ska slippa avfall från biobränslen?

- Metanol kan framställas ur kol, men när det framställs av träråvara blir det inget avfall.- Beräkningar visar att ett vindkraftverk ger två MWth. 100 vindkraftverk skulle ge 200 MWth eller lika mycket energi som metanolfabriken i Hagfors. Den ska samtidigt producera både el, metanol och fjärrvärme.

Vad säger de övriga i kommunfullmäktige om dina idéer?

- De är tysta, eftersom jag bryter det gängse mönstret. Men jag vill gå ut och tala öppet, och man måste våga ha en debatt, annars kommer man inte framåt!

Bildtext: Lars-Olof Reinfeldt vill väcka debatt om energifrågan och tycker, likt miljödebattören Björn Gillberg, att vi ska satsa på metanol som drivmedel istället för etanol. "

0 Comments:

Post a Comment

<< Home