Tuesday, September 04, 2007

Reflektioner över VP,s reportage

I går hade vi ett mycket långt och givande samtal i Kommundelsrådet.

Kenth Sundberg invigde oss i de möjligheter som finns till förbättringar inom det polisiära området i Vetlanda.
Preliminärt kan jag nog tycka att vi måste ha haft flata och blåögda representanter för Vetlandas räkning när det gäller ordningsmaktens utformning och arbetsätt i Länet.

Mer om detta senare.

Många undrar nog varför jag har uppfattningen att det är bönder och mjäkigt centerstyre i Vetlanda. I dagens VP verkar det som det sitter 43% centerpartister i KF.
3 av sju utfrågade politiker är C.

Ser man riktigt noga på bilden från Blomsholm och statyn i vattnet så ser man skiten och det ligger t.o.m. en gren på plattformen. Denna dypöl är underställd C-kvinnas ansvarsområde.

L-O Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home