Sunday, September 09, 2007

Vetlandapolitikers närvaroplikt

I går mötte jag Bengt Isaksson på torget. Han har ju varit kommunchef förut. Jag trodde att han varit politiker.

Då var det ju naturligt att ställa frågan; Hur stod det till förut i Vetlanda jämfört med dagens politiker och kommunledning?

Jag är inte säker på namnet Engström , men förut fanns både kommunalråden och kommuncheferna ute bland människorna i verkligheten. De fick snabba och klara signaler hur vardagen såg ut för innevånarna.

I dag har vi ett kommunalråd som till stor del ägnar sig åt regionförbundet och för övrigt är det svårt att se våra styrande på gator och torg annat än i valtider.

Kommundelsrådet ser ut att ha tagit den rättmätiga rollen som företrädare för vardagsmänniskan. Vi som bor i Vetlanda ser påtagligt hur det står till i vår kommun.

Sen kan man ju undra om centerväljarna i Vetlanda verkligen stöder skattehöjningen på bensin? Det blir ju ett bakslag för de som bor och arbetar på landet.

Förtroendet för de styrande kräver ett deltagande och engagemang i vardagen hos våra medborgare oavsett tider av valfläskeri eller inte.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home