Tuesday, September 11, 2007

Vetlanda kommuns skendemokrati

Här nedan är ett mail som jag fått ta del av. Jag har informerat mig informellt från miljö och bygg att beslutet är redan fattat och att det ska byggas Vindkraftverk och att Vetlanda Kommun skiter fullständigt i lokalbefolkningen.

Remisser ut till berörda är bara en skendemokrati. Som allt annat så läggs den på hög och man kör helt enkelt över befolkningen. Kommunen är nu beredd på att överklaganden skall komma in och vad kostar inte detta oss skattebetalare.

Jag tror att det är hög tid att vi lyfter av oss detta ok och skapar grunden för ett samhälle utan politikerförakt!

Milletorps Byalags inskickade kommentarer till Planprogram till> detaljplan för vindkraftspark och skogsbruksområde på fastigheterna> Milletorp 1:9 och del av Herrstenstorp 1:11, Korsberga, Vetlanda kommun.


"I går (fredag den> 2007-09-07) meddelade Anders Wilandson, Tekniska kontoret att Samrådsmöte skall hållas fredag den 14 september trots att Tekniska kontoret uppmärksammats på lämpligheten att organisera ett samrådsmöte redan remisstidens sista dag.
Anders Wilandson tyckte att folk har fått mer än tillräcklig tid att sätta sig in i frågorna rörande detaljplanen före samrådsmötet.
Detta är inte problemet med ett alltför snart samrådsmöte. Problemet är det omvända.

Ett samrådsmöte redan remisstidens sista dag ger inte kommunen tillfälle att sätta sig in i och på ett seriöst sätt överväga de kommentarer som inkommit.

Det blir ingen grund för en seriös diskussion. "Jag vill helst inte tolka det som ett tecken på att kommunen inte tänker bry sig om de kommentarer som kommer in under remisstiden." Det är svårt att komma undan misstanken att så är fallet.

Det tidigare intrycket förstärks att det är PeBo Naturbruk och HS> Kraft AB som driver processen på sina villkor utan hänsyn till Vetlanda kommun och kommunmedborgarnas åsikter och bästa.

Med vänlig hälsning Björn Wenngren (Bostenstorp 1.8)"

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home