Saturday, September 29, 2007

Värna om våra Vetlandabor

I dagens Höglandsnytt står att läsa följande:

"Färdtjänst eller inte.
I Vetlanda röstade merparten av ledamöterna vid onsdagens kommunfullmäktigesammanträde ner ett förslag från Anders Blomqvist, v, där han hade invändningar mot att kommunen skulle överlåta till länstrafiken att besluta om färdtjänsttillstånd.

Bakom hans argument låg hans långvariga engagemang för de handikappade, som allt för ofta visat sig komma i kläm, när länstrafiken styrt och ställt.

Då frågan gick till votering gick bara 11 på den blomqvistska linjen, som innebar ett hänsynstagande till de svaga, notabelt nog inte från en enda kristdemokrat eller centerpartist."

Däremot var det två moderater som tyckte att vi inte ska släppa ifrån oss beslutanderätten för våra svaga till andra än vår egen kommun. Vi känner våra kommuninnevånare bäst och vi är beredda att ta ansvar att detta sköts på ett ansvarsfullt sätt!

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home