Friday, September 28, 2007

Respons i Fullmäktige

Vid onsdagens fullmäktige skulle ges svar på den moderata motionen om kundvals modell inom äldreomsorgen.

Varje människa oavsett ålder mår bättre av att råda och styra över sin egen situation och sina egna livsbetingelser.

I själva valsituationen kan ligga ett visst stressmoment som gör att alla inte är i stånd att välja det som är mest lämpat för individen. Det är här som kommunens ansvar och trygghet skall träda in.

Hur många är det idag som inte har möjlighet att styra sitt boende och service på äldre där?

Kundvals modell bidrar till utökande möjligheter och flera arbetstillfällen på de orter där detta införts.

Motionen avslogs naturligtvis med hänvisning till att denna får ingå i utredningsarbetet om policy för alternativa driftsformer.

I handlingarna står;
" Kommunstyrelsen beslutade 2007-04-11 att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till policy för alternativa driftsformer, vilken skall presenteras för kommunstyrelsen i september."

Jag ställde frågan; "Vad och hur långt har det förslaget kommit med anledning om att september månad är i praktiken slut."

Inte ett svar!

I tidningen åjar sig fullmäktige över att allmänhetens frågestund inte blir det forum för kommuninvånarna som det var tänkt. De ser det som näst intill omöjligt att påverka politikerna och få svar enligt Blomqvist.

Det är väl inte så konstigt att det inte kommer allmänhet för att få svar, när inte ens politiker får svar under pågående debatt.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home