Thursday, October 18, 2007

Prostatacancer

Det tycks ha snurrat runt om investeringen för robot-operation på 14 milj. i lanstinget i dagens Radio Jönköping.

Den 3 oktober redogjorde jag för bakgrunden till denna. Nämligen jämställdhetsaspekten.

Männen i Jönköpings län har en sämre lyckandefrekvens i botande av elakartade diagnoser än vår högt ärade kvinnor. Därför tycker jag att mot denna bakgrund finns ett befog för Mats Bojestig att få igenom en sådan investering.

Detta kan i framtiden leda till att det blir lättare för kvinnorna att få gehör för argumenten om jämställdhet.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home